NextTurn Roermond

NextTurn durft verder te gaan dan reguliere programma's

De stageplaats

De jongeren waarvoor NextTurn bedoeld is, zijn de jongeren bij wie persoonlijke problematiek zich niet laat vangen binnen de protocollen van professionele organisaties. Zij hebben behoefte aan één persoon die buiten bestaande kaders er te allen tijde voor hen is. Iemand die zich intrinsiek bij hen betrokken voelt. Iemand met wie zij zich verbonden kunnen voelen, omdat die persoon zich vanuit persoonlijke betrokkenheid ook aan hen kan en durft te verbinden. Iemand bij wie de jongere “dag en nacht” kan aankloppen, omdat er geen sprake is van “werktijden”  waarbinnen die persoon bereikbaar is.

In het project NextTurn worden jongeren gekoppeld aan. De stagiaires nemen de tijd om naar een jongere te luisteren en zich in te leven. Stagiaires die niet het beste van zichzelf in een ander stoppen, maar het beste uit de ander halen.
Wij zijn ons er van bewust dat we veel vragen van een stagiaire. Daarom vinden wij het belangrijk ze serieus te nemen en willen wij in hen investeren. 

“Het geeft een ontzettend goed gevoel als je voor een iemand het verschil kan maken. Hoe klein dan ook! “

Wat krijg je ervoor terug?
Deze investering bestaat uit het geven van aandacht, erkenning en deskundigheids-bevorderingstrainingen. Kortom: de stagiaire wordt gecoacht door de medewerker van de gemeente Roermond. De coaching is er daarnaast op gericht de stagiaire handvaten te geven om de jongeren te begeleiden. Dr trainer van NextTurn geeft trainingen en zorgt voor de intervisiemomenten tijdens de gehele stage.  Het doel hiervan is om de stagiaire te laten groeien in zijn of haar rol. Doel van de intervisiemomenten is dat stagiaires elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. 
Ieder mens is immers verschillend. En dat is maar goed ook.