NextTurn Roermond

NextTurn durft verder te gaan dan reguliere programma's

Inburgeren statushouders

De gemeente gaat inburgeringsplichtige nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering. Voor statushouders gebeurt dit vanaf het moment van koppeling aan een gemeente.

Iedereen krijgt een inburgering op maat. Dit gebeurt aan de hand van een brede intake en het maken van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie door de gemeente.

 

Het doel van de Wet inburgering is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk zelfstandig meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk of scholing vinden. Echter is gebleken dat o.a. vanwege de taalbarrière en beperkte netwerken zij het hier erg moeilijk mee hebben. Op een gegeven moment is vluchtelingenwerk en maatschappelijk werk ook niet meer betrokken. NextTurn bekommert zich samen met de klantmanager van de gemeente om deze jongeren. Er wordt een stagiaire ingezet die de jonge statushouder helpt met verschillende zaken. Denk hierbij aan een taalcoach of het versterken van het netwerk zoals meegaan naar een sportvereniging. Samen met de klantmanager wordt de statushouder in kaart gebracht en worden de doelen besproken. Vervolgens wordt er een laagdrempeliger plan van aanpak gemaakt.

 

De ervaringen van de jongeren en de stagiaires zijn tot nu toe uiterst positief gebleken! De vrijwilliger geeft aan dat het voldoening geeft om deze jongere op weg te helpen in Nederland en de jongere voelt zich gehoord en heeft het gevoel altijd op iemand te kunnen terugvallen.

 

Meer weten? Bekijk dan de video 'Inburgeren vanaf 2022' Link opent externe pagina.

Stappenplan

Bekijk alle stappen van de inburgering.