NextTurn Roermond

NextTurn durft verder te gaan dan reguliere programma's

Jongeren

Door de ontwikkeling naar de participatiestaat stuurt de overheid steeds meer aan op eigen kracht van de burger zelf. Dit betekent dat de netwerken van de burger zelf belangrijk zijn. Ook is er door ingang van de participatiestaat flink bezuinigd, waardoor bepaalde doelgroepen het moeilijker hebben gekregen. Een van deze doelgroepen zijn de kwetsbare jongeren die dreigen uit te vallen op school, waarvoor de gemeenten en scholen geen verdere voorziening hebben. De stap naar de arbeidsmarkt wordt hierdoor steeds groter en uiteindelijk komen deze jongeren thuis te zitten.
NextTurn is bedoeld voor jongeren van 16 tot 23 jaar en jonge statushouders tot 27 jaar, waarvan is geconstateerd dat vanwege multi-problematiek  er sprake is van een dusdanige overbelasting dat de jongeren zonder extra hulp de reguliere weg (terug) naar school of naar de arbeidsmarkt niet zal vinden. 
Vaak spelen financiële problemen een rol bij deze doelgroep. Binnen het project zal daarom specifieke aandacht zijn voor het financieel zelfredzaam maken/worden van de jongeren. 

Jaarlijks vallen verschillende jongeren uit op school of werk vanwege verschillende oorzaken. 
Sekse, etniciteit, gezinskenmerken, betrokken hulpverlening, sociale klasse, justitieverleden, schulden en woonplaats/ wijken kunnen hierbij een rol spelen.
 

Deze jongeren hebben recht op een eerlijke kans op de arbeidsmarkt, maar ook het recht om passend onderwijs te volgen. Momenteel is dit moeilijk voor deze jongeren.
Zij weten de weg niet te vinden om de juiste stappen te zetten om dit mogelijk te maken.
NextTurn ondersteunt de jongeren hierbij en biedt maatwerk om de risico’s te verkleinen en zo uitval te voorkomen. 

Uit onderzoek is gebleken dat meerdere instanties betrokken zijn bij deze jongeren, bijv. Regionaal Meldpunt Coördinatie oftewel RMC, maar ook bijvoorbeeld team Schuldhulp, werk etc. Doordat deze jongeren door meerdere instanties worden benaderd, hebben zij het gevoel dat ze steeds opnieuw hun verhaal moeten vertellen, maar ook zien zij door de bomen het bos niet meer. Het is niet overzichtelijk en duidelijk wat er van deze jongeren verwacht wordt en waar ze zich kunnen melden. Eveneens vinden de jongeren de stap naar een bepaalde instantie te groot. Tenslotte is er behoefte aan intensiever begeleiding. NextTurn fungeert als spin in het web en verbindt de jongere aan instanties indien nodig en begeleid ze tevens bij het proces.