NextTurn Roermond

NextTurn durft verder te gaan dan reguliere programma's

Stagiaires

Haal het beste uit een jongere en kom stage lopen bij next turn

NextTurn werkt samen met verschillende soorten stagiaires. Ze hebben affiniteit met de doelgroep en komen van sociale opleidingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opleiding social work van de Hogeschool Zuyd.

Als stagiaire NextTurn houd jij je zich bezig met het 1 op 1 coachen van kwetsbare jongeren.
Jij geeft de jongere de kans zijn/haar talenten te ontwikkelen en problemen hanteerbaar te maken, op te lossen/te voorkomen. 
Je coacht kwetsbare jongeren tussen de 16 en 23 jaar met meervoudige problemen en/of statushouders tot 27 jaar.

 • Je werkt samen en legt actief contact met zowel interne collega’s van leerplicht, schuldhulp, werk en inkomen etc. als ook externe partners zoals Bureau Jeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, welzijn organisaties etc. 
 • Je verricht preventieve werkzaamheden ter voorkoming van schooluitval.
 • Je onderhoudt contacten met de scholen, maatschappelijk werk, bureau jeugdzorg,  politie, justitie en andere hulpverleningsinstellingen.  
 • Je rapporteert structureel de voortgang van het project en legt dit vast in een dossier.


Wat kun je bij ons leren:

 • kennis van de scholingsinfrastructuur en de sociale kaart;
 • werken met de doelgroep > leerlingen van 16 t/m 23 jaar (en hun ouders);
 • onderzoeken, signaleren en interveniëren;
 • activeren, stimuleren en controleren; 
 • goede sociale en schriftelijke vaardigheden;
 • flexibiliteit, zelfstandigheid en in staat tot improviseren;
 • het vermogen om te gaan met belangentegenstellingen;
 • oplossend nadenken, versterken van zelfredzaamheid bij mensen.
 • presentiegericht werken met moeilijke doelgroepen.