NextTurn Roermond

NextTurn durft verder te gaan dan reguliere programma's

NextTurn Roermond

‘NextTurn’ biedt een passend traject voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen omdat zij geen startkwalificatie (dreigen te) halen of omdat zij thuiszitten zonder werk of dagbesteding.

Doelstelling
De doelstelling van NextTurn is het bewerkstelligen van een goede basis voor de jongere om de stap naar maatschappelijke participatie te kunnen zetten. Onder maatschappelijke participatie wordt verstaan (terug) naar school, BBL-plek,  of naar werk.

Vernieuwend binnen de aanpak van NextTurn is dat het traject niet alleen gericht is op de jongeren maar dat er actief gezocht wordt naar een HBO stagiaire die de jongeren voor langere tijd kan ondersteunen, mocht de jongere hier behoefte aan hebben.
Door een HBO stagiaire in te zetten wordt nadrukkelijker uitgegaan van de eigen kracht en het (uitbreiden van) het eigen netwerk. Dit betekent zelfredzaamheid.
NextTurn begeleidt jongeren individueel, maar ook groepsgewijs bij het maken van nieuwe keuzes.

Hierbij durft NextTurn verder te gaan dan reguliere begeleidingsprogramma’s. Zo werkt NextTurn samen met een groot en betrouwbaar netwerk om de jongeren heen. Een netwerk van mensen met elk hun eigen specifieke expertise.