NextTurn is onderdeel van

Veelgestelde

vragen

Staat je antwoord er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

NextTurn algemeen

NextTurn is bedoeld voor jongeren van 16 tot 27 jaar waarvan is geconstateerd dat vanwege multi-problematiek er sprake is van een dusdanige overbelasting dat de jongeren zonder extra hulp de reguliere weg (terug) naar school of naar de arbeidsmarkt niet zal vinden.

De gemeente gaat inburgeringsplichtige nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering. Voor statushouders gebeurt dit vanaf het moment van koppeling aan een gemeente. Iedereen krijgt een inburgering op maat. Dit gebeurt aan de hand van een brede intake en het maken van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie door de gemeente.

Het doel van de Wet inburgering is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk zelfstandig meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk of scholing vinden. Echter is gebleken dat o.a. vanwege de taalbarrière en beperkte netwerken zij het hier erg moeilijk mee hebben. Op een gegeven moment is vluchtelingenwerk en maatschappelijk werk ook niet meer betrokken. 

NextTurn bekommert zich samen met de klantmanager van de gemeente om deze jongeren. Een stagiaire van NextTurn wordt ingezet die de jonge statushouder helpt met verschillende zaken. Denk hierbij aan een taalcoach of het versterken van het netwerk zoals meegaan naar een sportvereniging. Samen met de klantmanager wordt de statushouder in kaart gebracht en worden de doelen besproken. Vervolgens wordt er een laagdrempeliger plan van aanpak gemaakt.

De ervaringen van de jongeren en de stagiaires zijn tot nu toe uiterst positief gebleken! De vrijwilliger geeft aan dat het voldoening geeft om deze jongere op weg te helpen in Nederland en de jongere voelt zich gehoord en heeft het gevoel altijd op iemand te kunnen terugvallen.

De directe aanleiding voor het ontwikkelen van het projectplan “NextTurn” is de urgentie van een passend traject voor jongeren omdat zij geen startkwalificatie (dreigen te) halen of omdat zij thuiszitten zonder werk of dagbesteding.

NextTurn wordt uitgevoerd vanuit de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Roermond. Bart Steen verzorgt de trainingen en intervisie momenten. Stef Wassenberg is verantwoordelijk voor de match tussen stagiaire en jongere.

Inhoudelijk is het project NextTurn wezenlijk anders dan de dagelijkse praktijk van consulente werk of doorstroomcoaches. Het verschil én vernieuwende ten opzichte van al bestaande initiatieven en reguliere taken van hulpverlening of doorstroompunt dienstverlening is gelegen in het feit dat NextTurn hulp biedt aan jongeren, juist daar waar professionals er niet in slagen.

Uitgangspunt is maximaal 1 jaar. Natuurlijk zijn er ook trajecten die minder lang duren.

Bekijk alle stappen van de inburgering.

Meer weten? Bekijk dan de video ‘Inburgeren vanaf 2022’.

Voor stagiaires

Per schooljaar is er plek voor maximaal 5 stagiaires. Als stagiaire maak je dus deel uit van een groepje met andere stagiaires (ook van een hogeschool/sociale studies). Het voordeel hiervan is dat je met en van elkaar leert.

Ja, je krijgt 2 trainingen voordat je start met het begeleiden van een jongere.

Daarna zijn er structureel intervisie momenten.

Als je een student bent van een hoge school (sociale opleiding) leerjaar 2 (8 uur per week stage).

Je krijgt €100,-  bruto per maand.